6. hrací den bude přeložen na náhradní termín

V pondělí 27. 3. 2023 organizátor soutěže malé kopané ve Zlíně obdržel informaci od zástupce mužstva Hobíci Kroměříž, že se kvůli vysoké nemocnosti v mužstvu nejsou schopni sejít k odehrání utkání v rámci 6. hracího dne, který se má konat již tuto sobotu 1. 4. 2023. Vzhledem k tomu, že by musela být kontumována hned první dvě hraná utkání 6. hracího dne, byli organizátoři nuceni rychle jednat. Nabízeli se dvě varianty, jak se vyhnout vzniklým problémům se vzniklými výpadky dvou utkání 6. hracího dne.

První variantou, kterou organizátor soutěže malé kopané ve Zlíně nabídl k výběru, bylo předem kontumovat obě utkání mužstva Hobíci Kroměříž a zbylým utkáním posunout čas jejich začátků o hodinu a 40 minut. Druhá varianta k výběru byla prohodit zápasy 6. hracího dne za zápasy 9. hracího dne, ve kterém jsou naplánovány zápasy všech účastníků 6. hracího dne bez mužstva Hobíci Kroměříž.

Tyto varianty byly tedy nabídnuty zástupcům mužstev k výběru, aby si sami svou volbou rozhodli, která jim více vyhovuje. Jenže se stalo to, s čím organizátor jaksi nepočítal. Z obdržených odpovědí vyplynulo, že podobné problémy, jako má mužstvo Hobící Kroměříž, se vyskytly i u dalších dvou mužstev. To veškerou předchozí snahu organizátora o odehrání zápasů v termínu 1. 4. 2023 znemožnilo, a tak byl organizátor nucen termín 1. 4. 2023 zrušit a 6. hrací den přesunout na náhradní termín.

Jako náhradní termíny pro 6. hrací den byly zvoleny tyto termíny:

varianta 1: sobota 29.4.2023,

varianta 2: sobota 13.5.2023,

varianta 3: sobota 10.6.2023,

varianta 4: sobota 17.6.2023.

 

O výsledném náhradním termínu, v kterém se 6. hrací den na konec odehraje, budou opět rozhodovat zástupci mužstev, a bude znám nedříve v neděli 2. 5. 2023.