Pro zájemce

Informace pro nové zájemce o účast v soutěžích Malé kopané ve Zlíně!!

(aktualizováno pro soutěžní ročník 2022-2023)

 

Vedení SSK MAKO Zlín zřídilo tuto stránku pro poskytnutí základních informací novým potencionálním účastníkům ligových soutěží Malé kopané ve Zlíně!!

 

Kdo se může soutěží Malé kopané ve Zlíně účastnit?

Ligových soutěží Malé kopané ve Zlíně se mohou účastnit mužstva ze Zlína a jeho okolí, případně i z celého okresu Zlín, pokud jsou ochotni dojíždět do Zlína, kde se soutěže odehrávají.

Věková hranice hráčů je omezena pouze spodní hranicí, a to věkem 15 let, horní hranice je dána pouze a jen vaší vůlí hrát (v případě mladistvých se doporučuje mít písemný souhlas zákonného zástupce, že povoluje účast svého svěřence v soutěžích Malé kopané ve Zlíně – není však povinné).

K účasti budou připuštěna pouze mužstva, která mají na soupisce minimálně 5 hráčů, optimální počet je 10 a více – je potřeba mít vlastní hráčskou základnu, neboť není povoleno hostování hráčů z mužstev jiných ligových soutěží Malé kopané ve Zlíně, ani střídavé starty.

 

Jak se přihlásit k účasti v ligových soutěžích Malé kopané ve Zlíně?

Přihlášení k účasti v ligových soutěžích Malé kopané ve Zlíně je celkem jednoduché. Stačí na e-mail info@malakopana-zlin.cz zaslat vyplněnou závaznou přihlášku, kde uvedete potřebné kontaktní informace, a zároveň složenkou typu A uhradit na účet 2501443968/2010 částku 300,- Kč jako nevratný registrační poplatek, který Vám v případě Vaší účasti bude odečten z výše startovného. Kopii o zaplacení zálohy pak zaslat na adresu: Jiří Peterka, Na Honech I/4901, 760 05 Zlín nebo i elektronicky na e-mail: info@malakopana-zlin.cz. V případě, že nebude dostatečný počet mužstev k tomu, aby se nejnižší ligová soutěž uskutečnila, bude Vám zaplacená záloha samozřejmě vrácena.

Zaplacením nevratného registračního poplatku nám dáváte důkaz o tom, že to s účastí v ligových soutěžích Malé kopané ve Zlíně myslíte vážně, a že s Vámi můžeme 100% počítat při sestavování rozpisu utkání dané ligové soutěže.

 

Kdy a kam budeme zařazeni v soutěži Malé kopané ve Zlíně?

O tom, do jakého soutěžního ročníku Malé kopané ve Zlíně budete zařazeni rozhoduje termín podání závazné přihlášky a uhrazení nevratného registračního poplatku. Pomyslnou hranici pro určení soutěžního ročníku tvoří datum 30. června příslušného kalendářního roku, do kterého je možné být zaregistrován pro připravovaný nový soutěžní ročník. Pozdější registrace budou archivovány a použity pro následující soutěžní ročník.

V případě, že je více zájemců o účast v soutěžích Malé kopané ve Zlíně než je volný počet míst v soutěži, pak je termín registrace k připravovanému novému soutěžnímu ročníku stanoven na 31. května, aby se podle potřeby v červnu mohla odehrát baráž o účast mezi všemi zájemci o účast, a to zpravidla turnajovým způsobem (u 3 a více mužstev).

Nový zájemci jsou automaticky zařazováni do nejnižší ligové soutěže, pokud jsou v ní ještě volná místa, nebo se účastní tzv. velké baráže o účast v nejnižší ligové soutěži.

Účastníci barážového turnaje, kteří nebudou mít to štěstí s vybojováním si příček pro nasazení v novém soutěžním ročníku, budou automaticky vedeni v databázi nových zájemců o účast v ligových soutěžích a napřesrok před dalším termínem barážového turnaje osloveni, zda se ho chtějí zúčastnit!! V případě dostatečného počtu nových zájemců bude zváženo otevření další ligové soutěže!!

 

Jakým způsobem jsou ligové soutěže hrány?

Ligové soutěže Malé kopané ve Zlíně jsou zpravidla hrány dvoukolovým systémem každý s každým, kdy každé hrací kolo je rozdělené na minimálně 2, maximálně 4, hrací dny. Ve výjimečných případech může být zvolen i jiný způsob organizace soutěže. Na závěr soutěžního ročníku se hraje ještě baráž o danou ligovou soutěž.

V daném hracím dni každé mužstvo odehraje minimálně 2 utkání, maximálně však 3. V případě baráže může být počet utkání samozřejmě odlišný.

Maximální počet mužstev v jedné ligové soutěži Malé kopané ve Zlíně je 13, minimální je stanoven na 8, ve výjimečných případech může být počet mužstev menší.

Délka hrací doby jednoho utkání je 2 x 20 minut hrubého času. K utkání musí za mužstvo nastoupit minimálně 5 hráčů, maximální počet hráčů pro utkání je 12.

 

Kdy a jak se dozvím informace k novému soutěžnímu ročníku?

Pokud jste byli řádně zaregistrováni a je s Vámi počítáno pro nový soutěžní ročník, bude Vám, stejně jako ostatním účastníkům ligových soutěží Malé kopané ve Zlíně, začátkem srpna zaslán souhrn podkladových materiálů k připravovanému soutěžnímu ročníku.

Mezi těmito materiály bude kromě jiného pozvánka na zahajovací schůzi účastníků soutěží Malé kopané ve Zlíně, dále obdržíte kalkulaci startovného, jenž bude na schůzi vybíráno, předpokládaný rozpis dané ligové soutěže a také čistou soupisku pro vyplnění členů mužstva.

Některé z informací k připravovanému soutěžnímu ročníku Malé kopané ve Zlíně budou také průběžně zveřejňovány na stránkách soutěže.

 

Kdo mi zodpoví případné další dotazy?

Pokud jste v tomto dokumentu nenašli potřebné informace a chtěli byste na Vaše nevyslovené otázky znát odpověď, stačí kontaktovat vedení SSK MAKO Zlín na e-mailu info@malakopana-zlin.cz, které se Vám pokusí Vaše další dotazy zodpovědět.