Zápisy Disciplinární komise ročníku 2022/23

Zpracované zápisy ze zasedání Disciplinární komise dané soutěže

 

Disciplinární komise zasedá po každém odehraném hracím dni a řeší přestupky proti Pravidlům soutěže podle platného Disciplinárního řádu soutěže a Sazebníku trestů a pokut. Z jednání bývá zpracován krátký písemný záznam, ve kterém jsou přesně uvedené podněty k jednání a výsledný verdikt trestu. Tento zápis bývá zaslán zástupcům mužstev elektronicky a je také vyvěšen na příslušném místě při následujícím hracím dni.